Wat is osteopathie?

Werkwijze van de osteopaat

In de osteopathie bestaat geen standaardbehandeling. Elke behandeling is een individuele aangelegenheid. De behandeling gebeurt na verwijzing van arts / specialist of op eigen verzoek van de patiënt. Een verwijzing mag dus , maar is niet noodzakelijk ; ook niet om in aanmerking voor vergoeding te komen door uw ziekenfonds of verzekering.

Algemeen verloopt een behandeling als volgt :

  • De behandeling begint in eerste instantie met een uitgebreide gestructureerde anamnese (inleidend gesprek) en een lichamelijk onderzoek. De osteopaat informeert bij de patiënt naar de klachten , de gehele gezondheidstoestand , de essentiële lichaamsfuncties , de medische en chirurgische precedenten , medische onderzoeken , gekregen behandelingen , leefgewoonten in hun socio – psychologische context , enz… Hij doet eveneens beroep op de uitslagen van paraklinische onderzoeken welke de patiënt in zijn bezit heeft ( vb. radiografie , CT-scan , NMR , bloedanalyse , … ) Dit kan nuttige informatie opleveren.
  • Vervolgens wordt een gericht manueel (bewegings)onderzoek begonnen. Hij beperkt zich hierbij niet alleen tot de plaats van de klacht maar bekijkt het volledige lichaam . Hierdoor verkrijgt hij een logische verklaring van het letsel geplaatst in de totaliteit van het individu. Hij houdt op die manier niet enkel rekening met het letsel op zich , maar ziet de patiënt in zijn totale persoon. Zodoende gaat hij op zoek naar de mogelijke oorzaak , naar de kern van het letsel waarmee de patiënt hem komt opzoeken. De oorzaak van de klacht bevindt zich vaak op een andere plek dan waar de pijn of symptomen zich uiten. Hierdoor zal de behandeling dikwijls gericht zijn op een andere plaats van het lichaam dan waar de klachten ondervonden worden. De klachten zijn slechts een signaal waarvan de oorzaak veel dieper kan liggen.
  • De osteopaat heeft voor de behandeling (het herstellen van de lichaamsbalans) een scala aan manuele technieken die in het algemeen zacht van aard zijn en respect tonen voor het lichaam. Het zijn onder andere manipulaties en zachte weke – delen – technieken. Iedere patiënt geniet een behandeling die specifiek aan zijn geval is aangepast.

 

Deze behandeling wordt bij elk consult opnieuw geëvalueerd op basis van een reeks voorafgaande onderzoeken. Tevens probeert men de patiënt inzicht te geven wat de oorzaak van de verstoring binnen het lichaam is. De vermoedelijke duur en verdere evolutie van de behandeling wordt eveneens uitgelegd.

De mate van herstellend vermogen is eveneens afhankelijk van de bereidheid van de patiënt om een bijdrage te leveren aan het herstel door bijvoorbeeld zijn/haar leefgewoonten en/of voedingsgewoonten aan te passen. Soms zijn aanvullende adviezen hieromtrent zeer waardevol. Een stuk eigen verantwoordelijkheid speelt dus mee in het gezond worden. Werk voor beiden dus.

 

Volgende