Wat is osteopathie?

Behandelingen

Reacties op de behandeling

De reactie is bij iedereen anders. Tot twee dagen na een behandeling kunnen eventueel vermoeidheid , toename of afname van klachten , hoofdpijn , koude/warmte sensatie , vermoeidheid , pijn op andere plaatsen , emotionele reacties , … voorkomen. Dit zijn normale reacties van het lichaam om zich aan te passen aan een nieuwe situatie. Dit gaat soms niet zonder protest gepaard. Bij twijfel kan de patiënt best eerst de osteopaat contacteren.

Aantal behandelingen

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Omdat de impact op sommige weefsels groter is dan bij andere manuele behandelmethoden , zal de behandelfrequentie lager liggen dan u wellicht gewend bent. Voor recente klachten zijn 3 tot 5 behandelingen vaak voldoende. Om tot herstel te komen van hardnekkige of langer bestaande klachten zijn soms meer behandelingen nodig alvorens een positieve reactie optreedt.. De tijd tussen twee behandelingen varieert van minstens 1 week tot 4 à 6 weken of soms nog langer. Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Het kan gebeuren dat de werkelijke oorzaak niet kan worden opgelost. Dan is het zinvol om op regelmatige basis ( om de 2 à 3 maanden ) de beweeglijkheid te herstellen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de afstanden tussen de behandelingen steeds groter worden.

 

Volgende