Osteopaat Marc Paeme is gespecialiseerd in osteopathie bij:

Volwassenen

Er bestaat een zeer breed scala aan behandelbare klachten.

Volwassenenosteopathie

Sporters

Sporten is gezond en vervolgens laat uw lichaam u in de steek…

Sportosteopathie

Bedrijfsosteopathie

Professionele osteopathie is kostenbesparend voor maatschappij en werkgever , en zorgt voor snellere werkhervatting bij de werknemer.

Bedrijfsosteopathie

Zwangerschap

Extra aandacht voor, tijdens en na de zwangerschap voor de aanstaande moeder.

Zwangerschapsosteopathie

Baby’s

Een aantal problemen bij kinderen ontstaan tijdens de zwangerschap of bij de geboorte.

Babyosteopathie

Kinderen

Elk kind heeft recht op een unieke aanpak.

Kinderosteopathie

Bij ondernemingen

Bedrijfsosteopathie

Aan de hand van een recent verzuimonderzoek van SD Worx , blijkt dat het kortdurend en langdurend ziekteverzuim de laatste jaren alleen maar constant blijft stijgen. Concreet betekent dit dat werknemers zich steeds langer ziek melden.
Dit vormt een toenemende problematiek binnen alle sectoren van het bedrijfsleven. Lang niet altijd worden de problemen op een efficiënte manier aangepakt.

De oorzaken van langdurend ziekteverzuim zijn divers :

 • Vergrijzing van de werknemerspopulatie
 • Arbeidsomstandigheden
 • Motivatie / gebrek aan erkenning en respect
 • Stress / tijdsdruk
 • Stijgende werkdruk
 • Burn-out en depressies
 • Mentale en lichamelijke belasting van de job

 

Enkel ondernemingen die hier effectief willen op werken, zullen er in de toekomst in slagen hun verzuimcijfers te laten teruglopen.
Ziekteverzuim brengt heel wat kosten met zich mee. Naast de directe kosten zijn er ook de negatieve gevolgen op de kwaliteit en productiviteit van het bedrijf , de extra werkdruk bij collega’s, …..
Een actief reïntegratiebeleid is nodig om werknemers terug snel inzetbaar te maken.

Door de sterk groeiende bekendheid van osteopathie , kiezen werkgevers / werknemers er in de gezondheidssector steeds vaker voor om de arbeidsgerelateerde klachten door een professioneel osteopaat te laten behandelen .
Met een miniem aantal behandelingen moet blijken wat de osteopathie voor het klachtenpatroon kan betekenen.

Vaak blijkt een deskundige osteopathische aanpak effectief te zijn , wat kostenbesparend is voor de werkgever , en uiteraard ook voor onze gehele maatschappij.
Door de zieke , en niet alleen de ziekte te behandelen , worden er vaak verbluffende resultaten geboekt.

Ook heeft men steeds meer oog voor een preventieve aanpak om het werkverlet door fysieke klachten en ziekte te reduceren.

Indien u concrete vragen /interesse hebt als werkgever of als werknemer, staan wij u uiteraard graag te woord, om alle facetten met betrekking tot dit item verder toe te lichten.

Bij sporters

Osteopathie bij sporters

Je bent gek op sporten.
 Echter, aanhoudende spier-, pees-, gewrichtsklachten kunnen het plezier behoorlijk overschaduwen en tot teleurstellingen leiden. Sporten is gezond en vervolgens laat uw lichaam u in de steek…
Veel sporters bezoeken de praktijk regelmatig, ook ter preventie van blessures.
Voorkomen is beter dan genezen. Ze komen uit verschillende takken van de sport zoals voetbal, atletiek, wielrennen, rugby, tennis, zwemmen, volleybal, basketbal, gevechtsport,..
Om je sport zo optimaal mogelijk te kunnen beoefenen, is een goede lichamelijke balans noodzakelijk. Dit geldt zowel voor mensen die recreatief sport beoefenen, als voor de intensieve sporters en topatleten.
Osteopathie in de sport wordt steeds populairder. Ook kan de osteopaat een erg belangrijke schakel uitmaken van het vaste team rond een atleet.
De osteopathische geneeswijze heeft oog voor de factoren die een klacht doen ontstaan, en die de klacht ook in stand houden. Sportblessures kunnen een oorzaak hebben waar je ze in eerste instantie niet verwacht. Een knieprobleem kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een oorzaak op afstand.
De behandeling is gericht op het opheffen van onderliggende blokkades en bewegingsverliezen, en dit doorheen het gehele lichaam. Het menselijk lichaam kan alleen dan optimaal functioneren,
indien er voldoende beweeglijkheid is. Bij herstel van het evenwicht kan een betere prestatiecurve en een vermindering van blessureleed verwacht worden. Preventieve screenings en behandelingen op regelmatige basis zijn van groot belang.

Voorbeelden van indicaties:

 • Geblokkeerd bekken/ lage rugklachten
 • Foutieve mond beet/ disbalans in het kaakgewricht
 • Tandproblematiek die leiden tot steeds terugkerende blessures
 • Gewrichtsklachten ter hoogte van de nek
 • Spier- en peesblessures in de bovenste en onderste ledematen
 • Statiek/ balans/ houdingsafwijking
 • Verkeerd looppatroon
 • Niet efficiënt werkend middenrif
 • Pubalgie/ liesproblematiek
 • Vaak terugkerende letsels

 

Bij interesse kan steeds een voordracht georganiseerd worden binnen uw sportvereniging. Aarzel niet contact op te nemen.

Bij zwangerschap

Osteopathie bij zwangeren

PRENATAAL (voor de geboorte)
Aangezien je zwanger bent, wordt verondersteld dat bepaalde klachten er als normaal bij horen …
Zowel voor de foetus als voor de aanstaande moeder kan osteopathie echter (welke op een zachte wijze wordt toegepast) het comfort tijdens de zwangerschap in belangrijke mate verhogen.

Hormonale en emotionele veranderingen, gewichtstoename, veranderde ligging van vitale organen en houdingsveranderingen zijn enkele aspecten die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van klachten tijdens en na de zwangerschap.
Het lichaam moet zich hier aan aanpassen.

Voorbeelden van indicaties :

 • Rug- en bekkenklachten
 • Bekkeninstabiliteit (pijnklachten rond het bekken , meestal tijdens en na de zwangerschap)
 • Pijn aan het stuitje
 • Liespijn
 • Uitstralende pijn in de ledematen (ischialgie)
 • Veneuze congestie in het kleine bekken met als gevolg oedeem , spataderen , aambeien.
 • Hoofdpijn
 • Kortademigheid
 • Spijsverteringsklachten
 • Reflux
 • Pijn tussen de schouderbladen
 • Nekklachten

 

In de praktijk onderzoekt de osteopaat altijd de schedel, wervelkolom en bekken, ribben, middenrif en het borstbeen. Een optimale mobiliteit van het gehele lichaam, en zeker van het bekken, is van groot belang tijdens de bevalling.
Vanaf week veertien tot aan de bevalling is het raadzaam voor moeder en kind enkele malen een osteopaat te bezoeken.
Nazicht en behoud van evenwicht in het lichaam is essentieel, alsook het opsporen van bewegingsverliezen in weefsels die bij de bevalling van groot belang zijn. Bij de passage van de baby moeten stuitje, bekkenbodemspieren en de bekkenhelften absoluut voldoende beweeglijkheid bezitten.

Een osteopathische behandeling is veilig, en houdt geen enkel gevaar in voor het ongeboren kind!

 

POSTNATAAL (na de geboorte)

Na elke bevalling is het raadzaam een volledig osteopathisch onderzoek te ondergaan , ten einde de fysieke en mentale recuperatie, alsook de voorbereiding op een eventueel volgende zwangerschap te optimaliseren.
Langdurige en moeilijke bevallingen, al of niet met extractie, kunnen een grote impact hebben op o.a. het functioneren van het bekken, en zodoende het herstel hiervan vertragen of belemmeren.

Erg vaak bieden dames zich na een bevalling aan met volgende klachten :

 • Nek- en rugklachten
 • Neiging tot postnatale depressiviteit
 • Bekkenklachten
 • Pijn ter hoogte van het stuitje
 • Hoofdpijn
 • Incontinentie

Blijf niet met deze klachten lopen; leer er ook niet mee leven.
Een goed gerecupereerde mama is noodzakelijk voor een goede zorg van de pasgeborene.

Wat de invloed is van de bevalling op de baby, kan je nalezen bij het item osteopathie bij baby’s.

Bij volwassenen

Osteopathie bij volwassenen

Er bestaat een zeer breed scala aan behandelbare klachten die zich niet enkel tot stoornissen van het musculo-skeletaal systeem beperken. Het geven van een volledige lijst met mogelijke indicaties is daarom onmogelijk. Wanneer u twijfelt of uw klacht een indicatie is voor een osteopathische behandeling , kunt u steeds per email of telefonisch contact opnemen met onze praktijk.

Voorbeelden van indicaties:

 • (Chronische) Wervelkolomproblemen zoals nek- en rugklachten
 • Bekkeninstabiliteit, bekkenproblemen (ook tijdens zwangerschap of postnataal)
 • Uitstralende pijn in arm of been
 • Slapende handen – armen
 • RSI (Repeated Strain Injury)
 • Zware benen
 • Gewrichtsklachten/bewegingsbeperkingen van het perifere bewegingsapparaat (schouder, elleboog, hand, heup, knie, voet)
 • Problemen ter hoogte van de peesaanhechtingen zoals tennis- en golfelleboog, achillespees, …
 • Houdingsproblematiek
 • Sportblessures: krampen, verstuikingen, …
 • Arbeidsgerelateerde klachten
 • Whiplash-syndroom en andere posttraumatische klachten
 • Burnout
 • (Chronische) vermoeidheidsverschijnselen; niet lekker in je vel zitten
 • Verschillende vormen van hoofdpijnen (o.a. migraine, spanningshoofdpijn, …)
 • Chronische klachten ter hoogte van de sinussen
 • Vertigo (duizeligheid, draaierigheid)
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Aangezichtspijn
 • Concentratieproblemen
 • Oogproblematiek
 • Kaakgewrichtsproblemen
 • Slikdysfuncties
 • Klachten gerelateerd aan stress
 • Emotionele problemen
 • Hoge bloeddruk
 • Hartkloppingen
 • Chronische bronchitis / ademhalingsmoeilijkheden / Hyperventilatie
 • Spijsverteringsstoornissen (opgeblazen gevoel, spastisch colon, maagzuur, stoelgangproblematiek, … )
 • Algemene buikklachten, soms medisch onverklaarbaar
 • Algemene postoperatieve klachten; littekenweefsel of pijn
 • Klachten van gynaecologische aard (menstruatiestoornissen, pijn, verzakking, postoperatief, … )
 • Systeemziekten zoals reuma, psoriasis, astma, colitis ulcerosa , …
 • Een reeks van medisch onverklaarbare klachten die gewoonlijk betiteld worden met: “ daar moet u mee leven “
 • Preventieve controle

Dat men preventief naar de tandarts gaat vinden we allen heel normaal. Dat we ook ons lichaam laten controleren om te kijken of alles in orde is, komt maar weinig voor.

Stress

STRESS/ DEPRESSIE/ BURNOUT

Steeds meer mensen hebben moeite om een evenwicht te vinden en hun innerlijke rust te bewaren.
De huidige maatschappij is veeleisend en vrijwel ieder mens ondervindt dagelijks de gevolgen van stress.
Stress is de term die gebruikt wordt voor de spanning, druk, belasting die het lichaam ondervindt als reactie op bepaalde gebeurtenissen.
Het lichaam kan ‘in het rood’ komen te staan door emotionele, fysieke, chemische overbelasting.
Dit gebeurt soms in die mate, dat het normaal herstelmechanisme te kort schiet.

Een situatie van stress of totale uitputting kan het organisme kort of langdurig uit evenwicht brengen. Osteopathie kan een erg belangrijke ondersteuning zijn, om dit verloren gegane evenwicht terug in ‘balans’ te brengen.
Jaarlijks melden vele werknemers zich ziek vanwege stress op het werk.
Bij kinderen hebben stress en negatieve emoties een grote invloed op leer- en ontwikkelingsprocessen.

Lichamelijke ongemakken die eventueel stress gerelateerd kunnen zijn:

 • Verhoging van de bloeddruk/ snellere hartslag
 • Te hoge spierspanning
 • Nek-en lage rugklachten
 • Snellere ademhaling/ hyperventilatie
 • Slecht slapen/ onrustig gevoel
 • Drukkend gevoel voorzijde borstregio
 • Een verminderde afweer tegen ziekten
 • Nervositeit/ prikkelbaarheid/ slecht humeur
 • Hoofdpijn/ duizeligheid
 • Een verminderd functioneren van een deel van het lichaam door overbelasting

 

De osteopaat beschikt over tal van technieken die op de gerelateerde symptomen een gunstige invloed kunnen hebben.
 Zachte manipulaties ter hoogte van de schedel, de wervelkolom en de organen zullen de beweeglijkheid en de spanning van de verschillende structuren beïnvloeden, waardoor een overprikkeling van voornamelijk het vegetatieve zenuwstelsel (het zenuwstelsel dat onder andere de ademhaling, de spijsvertering, de hartslag, verwijden en vernauwen van de bloedvaten) zal genormaliseerd worden.

Het weglaten van de primaire oorzakelijke factor(en) van stress, die bij elke patiënt uiteraard strikt individueel gebonden is/ zijn, is niet steeds even makkelijk.

In onze praktijk hechten we daarom veel belang aan samenwerking met de huisarts, psycholoog, en andere professioneel gespecialiseerde hulpverleners. De patiënt(e) is steeds gebaat bij een correcte samenwerking.

Bij kinderen

Osteopathie bij kinderen

Uiteraard worden kinderen op een andere manier benaderd dan volwassenen. De osteopathische principes van onderzoek en behandeling blijven echter dezelfde. Iedere kinderbehandeling is een uitdaging in de creatieve zin, omdat het kind bepaalt hoe het zich laat behandelen. Elk kind vergt een unieke benadering.

Door de zachte mobilisatie en manipulatietechnieken zijn bijwerkingen zeldzaam en wordt de behandeling door het kind als aangenaam ervaren. De osteopaat beweegt de verschillende structuren van het hoofd , nek , rug , buik en gewrichten , en helpt het kind om terug in balans te komen. Door aanwezige blokkades in het lichaam op te heffen , worden de prikkels vanuit het lichaam beter gedoseerd , waardoor een kind zich beter ontwikkeld. Bij het opgroeiende kind kan een osteopathische behandeling het kind ondersteunen in zijn gehele functioneren.

Voorbeelden van indicaties waar verbeteringen kunnen in gebracht worden :

 • ADHD en ADD
 • Snel kwaad worden; woedeaanvallen
 • Hyperactiviteit / Onrustig zijn
 • Leer- en/of gedragsstoornissen
 • Op school en/of thuis niet lekker in z’n vel zitten
 • Dyslexie, dyscalculie, dysartrie
 • Scoliose en rugklachten
 • Slaapproblematiek
 • Verminderde weerstand / snel vermoeid zijn
 • Longklachten
 • Recidiverende keel-, neus- , oorproblematiek
 • Problematiek met oogmotoriek
 • Orthodontie ondersteunend, gebit- , kaak- , of aangezichtsproblemen
 • Slik- of zuigproblemen
 • Problemen met de stoelgang
 • Bedplassen
 • Problemen met zindelijk worden
 • Hoofdpijn
 • Buikklachten
 • Motorische achterstand / trage ontwikkeling van grove en fijne motoriek
 • Asymmetrisch bewegen van armen en benen
 • Evenwichtsproblemen
 • Sociaal-emotionele problemen

Volgende

Motoriek

Osteopathie bij kinderen

Motoriek

Kinderen die op een houterige manier bewegen, op hun tenen lopen, vaak vallen, zich veel stoten, evenwichtsproblemen hebben of moeite hebben met de fijne motoriek, vertonen een disbalans in het zenuwstelsel. De oorzaak hiervan ligt meestal in de schedel of bij de nekwervels.

Spraakproblemen

Osteopathie bij kinderen

Spraakproblemen

Bij spraakproblemen is de tongmotoriek zeer belangrijk. De hersenzenuw die hiervoor belangrijk is loopt door het achterhoofdsbeen , bij de plaats waar ook de eerste nekwervel een gewricht vormt met het achterhoofdsbeen. Een eventuele verminderde beweeglijkheid van de eerste wervel ten opzichte van de schedel kan een oorzaak zijn dat het kind de woorden niet goed kan vormen als gevolg van een gestoorde tongmotoriek. Behandeling van dit gebied eventueel samen met begeleiding van een logopedist , kan een goede verbetering geven van een spraakprobleem.

Volgende

Buikklachten

Osteopathie bij kinderen

Buikklachten

Bij buikklachten is een goede functionaliteit , en een ermee gepaard gaande mobiliteit en aansturing , van de organen van groot belang. Obstipatie bij jonge kinderen is bijvoorbeeld goed te behandelen indien rug , schedel en organen precies geëvalueerd en genormaliseerd worden.

Volgende

Hoofdpijn

Osteopathie bij kinderen

Hoofdpijn

Bij hoofdpijn wordt onder andere gekeken naar de mobiliteit van de nek , de schedel en/of het heiligbeen. Een verminderde oogcoördinatie of een niet optimale opname van vitamines en mineralen behoren echter ook tot de mogelijke oorzaken.

Volgende

Orthodontie

Osteopathie bij kinderen

Orthodontie

Wat kan osteopathie betekenen voor de behandeling van occlusiestoornissen (over-beet, open-beet) bij kinderen? Het gaat duidelijk meer dan alleen maar om “foutieve beet”. We zijn sterk geïnteresseerd in de primaire oorzaak van bepaalde dentoalveolaire (uitgaande van het gebit) en skelettale afwijkingen.

Een goed opgeleid osteopaat is in staat de verschillende klassen van occlusiestoornissen te diagnosticeren. Hij kan de oorzaken van de afwijkingen inschatten en een behandelstrategie opstellen om de onderliggende factoren te corrigeren. Op deze manier wordt gepoogd de normale stomatognatische functie terug te brengen, waardoor een normale/optimale ontwikkeling van de mondruimte kan plaatsvinden. (structuur – functie)

Het behandelen van de oorzaken van malocclusies is eveneens ontegensprekelijk noodzakelijk voor het behoud van kaakgewrichtsorthopedische en orthodontische correcties.
Voor veel kinderen is orthodontie een agressieve therapie omdat de oorzakelijke factoren vooraf niet worden behandeld.

Bij de vroegdiagnose, preventie en behandeling van dysgnathieën, bestaat het algemene doel van de osteopathische behandeling erin de onderliggende dyskinesieën of schedelbasisproblemen te normaliseren, en zodoende terug een evenwicht te verkrijgen in het orofasciale musculaire gebied .

Dyskinesieën zijn foutieve “gewoontes /habit”, door een onwillekeurig reflexpatroon veroorzaakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn het visceraal (kinderlijk) slikken, mondademhaling, tongdrukken, lispelen, lippenpersen en -zuigen, wangzuigen en -bijten, mentalishabit, duim- en vingerzuigen, nagelbijten, bruxisme, head-on-body onbalans, posturologische decompensatie, onbalans tussen de tong-, wang- en lippenmusculatuur.

De groeicentra in de schedelbasis zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van het gezicht en de kaak. Via craniale osteopathische technieken kunnen we deze structuren positief beïnvloeden.

Een malocclusie kan posturale stoornissen in de wervelzuil veroorzaken, die onder andere structurele veranderingen in de wervelzuil en spanningshoofdpijn kunnen veroorzaken. Er bestaat een belangrijke relatie en interactie tussen lichaamshouding en het stomatognatisch systeem.

Het ideale moment om te starten met de osteopathische behandeling is als de 6 jaar molaar zich vertoont. Dan ontstaat er een echte occlusie en is er een evenwicht in het systeem. Op deze leeftijd kan je het kind ook reeds tot iets motiveren. Tot de puberteit bestaan er goede mogelijkheden.

Let wel, de osteopathie kan niet gezien worden als orthodontie, wel als een “pre-orthodontische therapie” die soms tot verbluffende resultaten kan leiden.

Volgende

Concentratiestoornissen

Osteopathie bij kinderen

Concentratiestoornissen

Jonge kinderen met concentratiestoornissen / leer – of gedragsmoeilijkheden zijn meestal niet in balans. Dit kan reeds bestaan vanaf de geboorte. Als baby hebben zij meestal gedurende een bepaalde periode veel gehuild. Ook kan het zijn dat ze een bepaalde fase hebben overgeslagen in hun motorische ontwikkeling. Meestal is dit de kruipfase en hebben zij dit eenzijdig gedaan of op de billen geschoven. Dit kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Niet iedere leer- of gedragstoornis ontstaat echter in deze periode. Eventuele blokkades kunnen leerprocessen vertragen , anders laten verlopen , of soms onmogelijk maken.

Volgende

Bij baby's en pasgeborenen

Osteopathie bij baby’s en pasgeborenen

Een aantal problemen bij kinderen ontstaan tijdens de zwangerschap ( intra – uterien ) of bij de geboorte. De geboorte is misschien wel het grootste fysieke traumatische moment uit het menselijke leven. Een ogenschijnlijk makkelijke bevalling vraagt nog zeer veel van de baby en de moeder. De schedel is zeer gevoelig voor krachten die optreden tijdens de bevalling. Er is een goede vervormbaarheid van het hoofdje nodig om zich te kunnen aanpassen aan de passage in het geboortekanaal. Een te nauw bekken, vroeg en langdurig ingedaald zijn, een langdurige of juist een te snelle bevalling , gebruik van hulpmiddelen zoals vacuümpomp of tang, lang aanhoudende weeën, duwen op de buik van de moeder, doen de optredende krachten toenemen en kunnen de flexibiliteit van het schedeltje aantasten. Ook de bovenste nekwervels van de baby kunnen “geblokkeerd” geraken.

De natuur heeft dit natuurlijk allemaal voorzien , en het kindje en het bekken van de moeder corrigeren zich na enige dagen zelf .
Indien de mechanische krachtinwerkingen echter teveel van het aanpassingsvermogen vergen , kan dit naar de toekomst een verstorende factor in alle ontwikkelingsaspecten van het kind zijn. Er treedt verlies van beweeglijkheid op ter hoogte van de diverse lichaamsstructuren ; het kind zal zich proberen aan te passen aan de ontstane beperkingen.

Een osteopathische controle en eventuele behandeling kan derhalve een van de belangrijkste controles in het leven van een kind zijn. Door vroegtijdig functionele problemen te elimineren verkleinen we de kans op structurele veranderingen op latere leeftijd.
De gevolgen van het geboortetrauma voor nekwervels en het hoofd zijn nog nauwelijks onderkent in de zorg rondom baby en opgroeiend kind.

 

Voorbeelden van indicaties:

 • Huilbaby’s ( overmatig huilen )
 • Huilen bij aan– en uitkleden
 • Rusteloosheid en slecht doorslapen
 • Niet lekker in z’n vel zitten , niet vrolijk zijn
 • Het hoofdje niet recht kunnen houden
 • Een kale plek op het hoofd en/of afvlakking van de schedel (plagiocephalie)
 • Duidelijke voorkeurshouding ( kindje kijkt steeds naar dezelfde zijde )
 • Asymmetrie van het lichaam / asymmetrisch bewegen van armen of benen
 • Hoge lichaamsspanning , overstrekken , krampachtige houding en bewegingen
 • Niet willen / kunnen kruipen en deze belangrijke fase in de ontwikkeling overslaan
 • Houdingsstoornissen
 • Heupdysplasie
 • Slik- of zuigproblemen / problemen bij het voeden / voedings intolleranties
 • Spugen / braken / Reflux
 • Darmkrampen
 • Luchtwegenproblemen
 • Immuniteitsproblemen

 

Praktische tip :
Het voorlezen van een boekje door één van de ouders of het meebrengen van het favoriete speeltje of knuffeltje zorgt vaak voor een ontspannen sfeer en een optimale werksituatie. Het stelt kinderen vaak snel op hun gemak. De aanwezigheid van andere kinderen leidt onnodig vaak en veel af. Daarom verdient het onze sterke aanbeveling géén andere kinderen mee te brengen.

Volgende

Oorontstekingen

Osteopathie bij baby’s en pasgeborenen

Oorontstekingen

Terugkerende oorontstekingen hebben vaak te maken met een verminderde vochtafvoer van het middenoor via de buis van Eustachius. Deze kan worden belemmerd als de schedelbotten waar de buis doorheen loopt minder mobiel zijn. Een onvolledig genezen acute virale of bacteriële middenoorontsteking kan echter ook de oorzaak zijn. Met osteopathie is het mogelijk om de functie van de buis van Eustachius te verbeteren door de doorbloeding rondom het gehoor en ook de afvoer van eventueel ontstaan vocht te bevorderen. Ontstekingen van de holten zijn vaak de oorzaak van problemen in de vochtafvoer van het aangezicht. Hierdoor ontstaan keel- en luchtweginfecties.

Obstipatie en buikkrampjes

Osteopathie bij baby’s en pasgeborenen

Obstipatie en buikkrampjes

Obstipatie en buikkrampjes probeert men vaak op te lossen door andere voeding te geven. Soms helpt dit. Indien dit niet voldoende is , is het belangrijk te kijken naar de werking en de vrijheid van de beweging van de darmen. Ook de bezenuwing vanuit de nek en het bekken en de relatie met de maag en het middenrif dient onderzocht te worden. Het gehele spijsverteringsstelsel wordt tijdens de behandeling nagekeken.

Volgende

Kiss syndroom

Osteopathie bij baby’s en pasgeborenen

Kiss syndroom

Het KISS syndroom staat voor het Duitse woord Kopfgelenk – Induzierte Symmetrie Störungen waarmee een groep van asymmetrieën in de lichaamshouding wordt bedoeld , die eveneens hun oorzaak vinden in functiestoornissen van de bovenste halswervels en de schedel. Ook hier zal de osteopaat met enkele behandelingen vooral proberen functieherstel te bereiken , waardoor toename van de al aanwezige schedelasymmetrie wordt voorkomen. De late gevolgen van het KISS – syndroom noemen we KIDD : Kopfgelenk Induzierte Dyspraxie und Dysgnosie ( een door de hoofdgewrichten geïnduceerde storing in kennis en handelen ).
Dyslexie , hoofdpijn/migraine en coördinatiestoornissen zijn enkele voorbeelden.

 

Volgende

Reflux

Osteopathie bij baby’s en pasgeborenen

Reflux

Overmatig teruggeven van voeding is een probleem dat veelvuldig voorkomt bij jonge baby’s. Er kunnen structurele problemen aan de grondslag liggen die te maken hebben met de maag , middenrif of slokdarm , of andere zaken zoals voedingsallergieën , … Vaak is echter een overprikkeld zenuwstelsel en een verkeerde spanning van het middenrif de boosdoener. Door op een zachte manier blokkades vrij te maken , is deze klacht goed te behandelen.

Volgende

Huilbaby

Osteopathie bij baby’s en pasgeborenen

Huilbaby

Er is sprake van een huilbaby als er geen oorzaken worden gevonden , de baby groeit goed en het huilen blijft doorgaan. Een kind wordt een huilbaby genoemd als het langer dan drie uur per dag huilt , gedurende meer dan drie dagen per week over een periode van drie weken. De ouders voelen dat het kind onrustig en ontroostbaar is , niet geknuffeld wil worden , niet vlot eet , niet lekker in z’n vel zit , vaak ontroostbaar is , moeilijk slaapt en wellicht last heeft van krampjes. Een huilende baby kan vreselijk zijn voor de kersverse ouders , die zich danig zorgen maken. Onzekerheid , wanhopig of boosheid treden op als de baby lastig is en niet te troosten is. Het ontroostbare kind kan ook spanningen oproepen tussen de ouders ; vooral als deze het niet eens zijn over de aanpak van het huilen. Hierdoor kan steeds een moeizamere situatie ontstaan , waardoor het gezin in een neerwaartse spiraal kan komen. Een osteopathische behandeling kan voor uw kind zeer waarschijnlijk wel iets betekenen. Door de schedel , wervelkolom , bekken , nek , borst en het buikje te behandelen en de beweeglijkheid te herstellen met zachte en rustige behandeltechnieken , komt het kind tot rust en raakt het zenuwstelsel minder geprikkeld.

Volgende