Wat is osteopathie?

Osteopathie binnen de gezondheidszorg

Osteopathie en klassieke geneeskunde zijn complementair. Osteopathie is een aanvulling op de klassieke geneeskunde , en is er dus geen alternatief voor.

Beoefenaars van de osteopathie zijn geen alternatievelingen  en dienen bijgevolg zo ook niet te worden aanzien.

Wel dient men de osteopathie te beschouwen als een volwaardige geneeskunde .

In geen geval mag osteopathie verward worden met fysiotherapie , manuele therapie , cranio- sacrale therapie , of andere pasklare vormen. De osteopathiezorgen maken langs geen kant deel uit van  therapieën die het  holistische concept  ( de betrokkenheid van het gehele individu ) verwaarlozen.

Artsen zijn meestal vergaand of totaal onbekend met osteopathie , vooral omdat zij daarmee tijdens hun opleiding en / of nascholingen geen contact hebben gehad.  Dit geldt ook voor paramedici. Wanneer zij echter echt kennis hebben genomen van de doeltreffendheid van  de osteopathische geneeswijze , wijzigt hun mening snel.

Overigens verwijzen steeds meer artsen en specialisten naar een professioneel osteopaat.

Multidisciplinaire samenwerking  , overleg en transparantie  tussen huisartsen en andere medische en paramedische zorgverleners   , is een belangrijke pijler binnen onze praktijk.

Concreet betekent dit voor de patiënt (e) een belangrijke meerwaarde.

De sterkte van de osteopathie ligt onder andere in de bredere kijk , in het feit dat hij / zij  als individu zo ruim mogelijk wordt bekeken.

De patiënt wordt niet gezien als een probleem , maar als een mens met een probleem.

In  de wachtzaal zit geen pijnlijke rug , maar een persoon met een pijnlijke rug.

Volgende