DSC_0905v002bedrijfs

Bedrijfsosteopathie

Aan de hand van een recent verzuimonderzoek van SD Worx , blijkt dat het kortdurend en langdurend ziekteverzuim de laatste jaren alleen maar constant blijft stijgen. Concreet betekent dit dat werknemers zich steeds langer ziek melden.
Dit vormt een toenemende problematiek binnen alle sectoren van het bedrijfsleven. Lang niet altijd worden de problemen op een efficiënte manier aangepakt.

De oorzaken van langdurend ziekteverzuim zijn divers :

  • Vergrijzing van de werknemerspopulatie
  • Arbeidsomstandigheden
  • Motivatie / gebrek aan erkenning en respect
  • Stress / tijdsdruk
  • Stijgende werkdruk
  • Burn-out en depressies
  • Mentale en lichamelijke belasting van de job

 

Enkel ondernemingen die hier effectief willen op werken, zullen er in de toekomst in slagen hun verzuimcijfers te laten teruglopen.
Ziekteverzuim brengt heel wat kosten met zich mee. Naast de directe kosten zijn er ook de negatieve gevolgen op de kwaliteit en productiviteit van het bedrijf , de extra werkdruk bij collega’s, …..
Een actief reïntegratiebeleid is nodig om werknemers terug snel inzetbaar te maken.

Door de sterk groeiende bekendheid van osteopathie , kiezen werkgevers / werknemers er in de gezondheidssector steeds vaker voor om de arbeidsgerelateerde klachten door een professioneel osteopaat te laten behandelen .
Met een miniem aantal behandelingen moet blijken wat de osteopathie voor het klachtenpatroon kan betekenen.

Vaak blijkt een deskundige osteopathische aanpak effectief te zijn , wat kostenbesparend is voor de werkgever , en uiteraard ook voor onze gehele maatschappij.
Door de zieke , en niet alleen de ziekte te behandelen , worden er vaak verbluffende resultaten geboekt.

Ook heeft men steeds meer oog voor een preventieve aanpak om het werkverlet door fysieke klachten en ziekte te reduceren.

Indien u concrete vragen /interesse hebt als werkgever of als werknemer, staan wij u uiteraard graag te woord, om alle facetten met betrekking tot dit item verder toe te lichten.