Osteopathie bij baby’s en pasgeborenen

Een aantal problemen bij kinderen ontstaan tijdens de zwangerschap ( intra – uterien ) of bij de geboorte. De geboorte is misschien wel het grootste fysieke traumatische moment uit het menselijke leven. Een ogenschijnlijk makkelijke bevalling vraagt nog zeer veel van de baby en de moeder. De schedel is zeer gevoelig voor krachten die optreden tijdens de bevalling. Er is een goede vervormbaarheid van het hoofdje nodig om zich te kunnen aanpassen aan de passage in het geboortekanaal. Een te nauw bekken, vroeg en langdurig ingedaald zijn, een langdurige of juist een te snelle bevalling , gebruik van hulpmiddelen zoals vacuümpomp of tang, lang aanhoudende weeën, duwen op de buik van de moeder, doen de optredende krachten toenemen en kunnen de flexibiliteit van het schedeltje aantasten. Ook de bovenste nekwervels van de baby kunnen “geblokkeerd” geraken.

De natuur heeft dit natuurlijk allemaal voorzien , en het kindje en het bekken van de moeder corrigeren zich na enige dagen zelf .
Indien de mechanische krachtinwerkingen echter teveel van het aanpassingsvermogen vergen , kan dit naar de toekomst een verstorende factor in alle ontwikkelingsaspecten van het kind zijn. Er treedt verlies van beweeglijkheid op ter hoogte van de diverse lichaamsstructuren ; het kind zal zich proberen aan te passen aan de ontstane beperkingen.

Een osteopathische controle en eventuele behandeling kan derhalve een van de belangrijkste controles in het leven van een kind zijn. Door vroegtijdig functionele problemen te elimineren verkleinen we de kans op structurele veranderingen op latere leeftijd.
De gevolgen van het geboortetrauma voor nekwervels en het hoofd zijn nog nauwelijks onderkent in de zorg rondom baby en opgroeiend kind.

 

Voorbeelden van indicaties:

 • Huilbaby’s ( overmatig huilen )
 • Huilen bij aan– en uitkleden
 • Rusteloosheid en slecht doorslapen
 • Niet lekker in z’n vel zitten , niet vrolijk zijn
 • Het hoofdje niet recht kunnen houden
 • Een kale plek op het hoofd en/of afvlakking van de schedel (plagiocephalie)
 • Duidelijke voorkeurshouding ( kindje kijkt steeds naar dezelfde zijde )
 • Asymmetrie van het lichaam / asymmetrisch bewegen van armen of benen
 • Hoge lichaamsspanning , overstrekken , krampachtige houding en bewegingen
 • Niet willen / kunnen kruipen en deze belangrijke fase in de ontwikkeling overslaan
 • Houdingsstoornissen
 • Heupdysplasie
 • Slik- of zuigproblemen / problemen bij het voeden / voedings intolleranties
 • Spugen / braken / Reflux
 • Darmkrampen
 • Luchtwegenproblemen
 • Immuniteitsproblemen

 

Praktische tip :
Het voorlezen van een boekje door één van de ouders of het meebrengen van het favoriete speeltje of knuffeltje zorgt vaak voor een ontspannen sfeer en een optimale werksituatie. Het stelt kinderen vaak snel op hun gemak. De aanwezigheid van andere kinderen leidt onnodig vaak en veel af. Daarom verdient het onze sterke aanbeveling géén andere kinderen mee te brengen.

Volgende

Oorontstekingen

Osteopathie bij baby’s en pasgeborenen

Oorontstekingen

Terugkerende oorontstekingen hebben vaak te maken met een verminderde vochtafvoer van het middenoor via de buis van Eustachius. Deze kan worden belemmerd als de schedelbotten waar de buis doorheen loopt minder mobiel zijn. Een onvolledig genezen acute virale of bacteriële middenoorontsteking kan echter ook de oorzaak zijn. Met osteopathie is het mogelijk om de functie van de buis van Eustachius te verbeteren door de doorbloeding rondom het gehoor en ook de afvoer van eventueel ontstaan vocht te bevorderen. Ontstekingen van de holten zijn vaak de oorzaak van problemen in de vochtafvoer van het aangezicht. Hierdoor ontstaan keel- en luchtweginfecties.

Obstipatie en buikkrampjes

Osteopathie bij baby’s en pasgeborenen

Obstipatie en buikkrampjes

Obstipatie en buikkrampjes probeert men vaak op te lossen door andere voeding te geven. Soms helpt dit. Indien dit niet voldoende is , is het belangrijk te kijken naar de werking en de vrijheid van de beweging van de darmen. Ook de bezenuwing vanuit de nek en het bekken en de relatie met de maag en het middenrif dient onderzocht te worden. Het gehele spijsverteringsstelsel wordt tijdens de behandeling nagekeken.

Volgende

Kiss syndroom

Osteopathie bij baby’s en pasgeborenen

Kiss syndroom

Het KISS syndroom staat voor het Duitse woord Kopfgelenk – Induzierte Symmetrie Störungen waarmee een groep van asymmetrieën in de lichaamshouding wordt bedoeld , die eveneens hun oorzaak vinden in functiestoornissen van de bovenste halswervels en de schedel. Ook hier zal de osteopaat met enkele behandelingen vooral proberen functieherstel te bereiken , waardoor toename van de al aanwezige schedelasymmetrie wordt voorkomen. De late gevolgen van het KISS – syndroom noemen we KIDD : Kopfgelenk Induzierte Dyspraxie und Dysgnosie ( een door de hoofdgewrichten geïnduceerde storing in kennis en handelen ).
Dyslexie , hoofdpijn/migraine en coördinatiestoornissen zijn enkele voorbeelden.

 

Volgende

Reflux

Osteopathie bij baby’s en pasgeborenen

Reflux

Overmatig teruggeven van voeding is een probleem dat veelvuldig voorkomt bij jonge baby’s. Er kunnen structurele problemen aan de grondslag liggen die te maken hebben met de maag , middenrif of slokdarm , of andere zaken zoals voedingsallergieën , … Vaak is echter een overprikkeld zenuwstelsel en een verkeerde spanning van het middenrif de boosdoener. Door op een zachte manier blokkades vrij te maken , is deze klacht goed te behandelen.

Volgende

Huilbaby

Osteopathie bij baby’s en pasgeborenen

Huilbaby

Er is sprake van een huilbaby als er geen oorzaken worden gevonden , de baby groeit goed en het huilen blijft doorgaan. Een kind wordt een huilbaby genoemd als het langer dan drie uur per dag huilt , gedurende meer dan drie dagen per week over een periode van drie weken. De ouders voelen dat het kind onrustig en ontroostbaar is , niet geknuffeld wil worden , niet vlot eet , niet lekker in z’n vel zit , vaak ontroostbaar is , moeilijk slaapt en wellicht last heeft van krampjes. Een huilende baby kan vreselijk zijn voor de kersverse ouders , die zich danig zorgen maken. Onzekerheid , wanhopig of boosheid treden op als de baby lastig is en niet te troosten is. Het ontroostbare kind kan ook spanningen oproepen tussen de ouders ; vooral als deze het niet eens zijn over de aanpak van het huilen. Hierdoor kan steeds een moeizamere situatie ontstaan , waardoor het gezin in een neerwaartse spiraal kan komen. Een osteopathische behandeling kan voor uw kind zeer waarschijnlijk wel iets betekenen. Door de schedel , wervelkolom , bekken , nek , borst en het buikje te behandelen en de beweeglijkheid te herstellen met zachte en rustige behandeltechnieken , komt het kind tot rust en raakt het zenuwstelsel minder geprikkeld.

Volgende