de_osteopaat_magazine

Marc Paeme in het vaktijdschrift De Osteopaat

Osteopaat Marc PAEME schreef voor het Nederlands tijdschrift De Osteopaat een artikel waarin hij het effect van manuele rekkingstechnieken ter hoogte van de antro-pylorische regio door middel van metingen van de gastrineconcentratie in het bloed evalueerde.
De eigenlijke opzet was na te gaan wat osteopathie kan betekenen voor mensen met functionele maagstoornissen.

Met functionele problemen bedoelen we dat de patiënt melding maakt van spijsverteringsstoornissen ( pijn , misselijkheid , krampen , ongemakken , zwaartegevoel , reflux , zuurbranden , …. ) , zonder daar structurele beschadigingen van het spijsverteringsstelsel bij te vertonen.
Uit de studie bleek dat deskundig osteopathisch handelen een bijdrage kan leveren tot het optimaliseren van de werking van het normale fysiologische mechanisme, wat eigenlijk het doel is van elke osteopathische behandeling.

Lees het artikel hier